www.prip1000dow.com

 

Tongue out การเดินทางมายังพริบพันดาว

     จากกรุงเทพเดินทางมายังพริบพันดาว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ท่านสามารถเดินทางได้จากการใช้ถนนพระรามที่ 2 ผ่านมหาชัย สมุทรสาคร สมุครสงคราม ผ่านดอนหอยหลอด ตรงสู่ถนนเพชรเกษม(แยกวังมะนาว) ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางลงภาคใต้ สังเกตป้าย จ.ราชบุรี เดินทางตามป้ายขึ้นสะพานวงเวียนเพื่อเลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่ จ.ราชบุรี ให้เลียวซ้ายตรงแยกเขาวัง ใช้เส้นทางหมายเลข 3208 ราชบุรี-ท่าเคย หรือบ้านชัฎป่าหวายที่คนแถวนั้นรู้กันดี


      เมื่อเดินทางถึงบ้านชัฏป่าหวาย ให้ตรงเข้าตัวตลาด เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข 3087 ผ่านเทสโก้โลตัสเอ๊กซ์เพลส ,โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตรงเข้าตัว อ.สวนผึ้ง

     เมื่อผ่านตัวอำเภอ ให้วิ่งรถตรงมาเรื่อยๆ จุดสังเกตคือเมื่อถึงภูผาผึ้งรีสอร์ทจะเจอทางแยก ให้เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง จากจุดนี้เดินทางไปเรื่อยๆ ระยะทางประมาณ 6 กม.ก็เดินทางถึงพริบพันดาวแล้วค่ะ

 

 
Online:  1
Visits:  278,163
Today:  35
PageView/Month:  746